TR EN

Gelişmiş Varlık Algılaması, cisimlere yansıyan ışığın değil, cisimlerin yaydıkları enerjinin tespiti ile görüntü almayı ifade eder. Bu da karanlık ortamlarda enerji yayan cisimlerin tespitini sağlar. Bu tespit cisimlerin özelliklerinin tespiti değil, bulunuşluklarının tespitidir.

Bu uygulamalara örnek olarak şunlar verilebilir: Binalara, metro istasyonlarına, mağazalara giren/çıkan veya geçen kişilerin sayılarının tespiti; güvenlik açısından sınırların, binaların, caddelerin karanlık ortamlarda da izlenmesi; oda/binaların havalandırma sistemlerinin bulunan kişi sayısına göre ayarlanması; vb.